Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini fark etmesi, tanıması, duygusal güçlüklerini aşması, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Bireysel danışmanlık, kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve sonlanmış, fakat etkisi devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle baş etmek amacıyla da danışmanlık alınabilir.

Bireysel danışmanlığın etkili ve yararlı olabilmesi için danışanın bu süreçte etkin katılımı oldukça önemlidir. Süreç esnasında psikoterapist ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, işbirliği ve uyuma dayalı, güven temelli bir ilişki kurulur. Bu ilişki; danışan ile psikoterapist arasında iyileştirici bir işbirliği oluşmasına zemin hazırlar. Bu işbirliği sayesinde danışan belki de ilk defa kendisiyle ilgili birçok şeyi paylaşma ve çözümleme imkânı bulur.

Bu süreçte danışan, olaylara ve ilişkilere bakış açısını genişleterek hayata farklı karelerden bakmaya ve zamanında birtakım olumsuz ve üzücü yaşantılardan dolayı;  kendisine ve başkalarına dair geliştirdiği yanlış inançlarını değiştirmeye başlar. Danışmanlık sürecinde tek boyutlu, olumsuz ve genellenmiş düşüncelere göre hayatı sınırlayan yapılar da yeniden düzenlenir.

Yetişkinlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

 • Depresyon
 • Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu
 • Stres / Stres Yönetimi
 • Panik Atak
 • Kayıp ve Yas Süreci
 • Travma
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Öfke Kontrolü
 • Duygu durum Bozuklukları
 • Uyku-Uyanıklık Düzeni Bozuklukları
 • Özgüven Sorunu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları